Puteţi aloca 2% din impozitul pe venit pentru sustinerea activitatii acestui club, care la aceasta ora are inscrisi un numar de peste 60 de copii si juniori.

Scopul acestuia constă în organizarea, promovarea, susţinerea şi dezvoltarea scrimei, prin organizarea unor cursuri de iniţiere şi pregătire a membrilor asociaţiei, precum şi prin punerea la dispoziţia acestora a mijloacelor şi echipamentelor necesare practicării scrimei. In particular, in situatia copiilor si juniorilor, pretul acestor echipamente este suportat in cea mai mare masura din fondurile provenite din donatiile membrilor fondatori si din redirectionarea a 2% din impozitul pe venit.

Dacă doriţi să solicitaţi virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual catre Clubul Sportiv Riposta, în situaţia în care aţi realizat, în anul 2017, venituri din:

–  salarii şi venituri asimilate salariilor, vă rugăm să completaţi Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual”,

–  activităţi independente,vă rugăm să completaţi Formularul 200: “Declaraţie specială privind veniturile realizate”, rubrica III (pagina 4): “Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat” cu următoarele informaţii:

• Denumire entitate nonprofit: CLUB SPORTIV RIPOSTA

• Cod de identificare fiscala: 21799106

• Cont bancar (IBAN): RO29RNCB0300086566830001

În situaţia în care nu cunoaşteţi cu exactitate suma care poate fi virată, nu completaţi această rubrică şi, astfel, organul fiscal va calcula şi va vira suma respectiva, conform legii.

O dată completate aceste formulare, în două exemplare, după caz, vă rugăm să le depuneţi la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul sursa de venit sau antrenorilor CS Riposta.

Asigurandu-va că toate resurselaicie financiare puse la dispoziţia Clubului Sportiv Riposta vor fi utilizate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru copii şi juniori, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de participare la concursuri sportive naţionale şi internaţionale pentru copii şi juniori, va adresez invitatia de a participa la antrenamentele noastre din Sala Floreasca (sala de scrimă din cadrul Hotelului „Floreta de Aur” din Str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, Bucureşti), miercurea, între orele 19:00 – 21:00.

Va multumim anticipat .

Formular Riposta230 2018